• Bokmål
  • English
  • Svenska

Emit eLink

eLink brukes til å motta og videresende data fra emiTag-brikker, til Emits Internett-server. eLink aktiverer ikke emiTag- brikkene selv, men tar i mot data brikkene sender på radio, etter å ha stemplet på en TFP-postenhet. Dataene lagres lokalt og videresendes via GPRS til Emits Internett-server.

eLink kan også brukes til å videresende stemplingsdata fra vanlige o-brikker, ved å kombinere den med en Emit ePost; som videresender stemplingsdata fra vanlige o-brikker til eLink.

eLink er dermed spesielt velegnet til å få online mellomtider i orienteringsløp, hvor man bruker TFP-postenheter eller ePoster.