• Bokmål
  • English
  • Svenska

Electronical control-unit with LED

Postenhet med led

Electronical controlunit with LED sending its identity to an eCard when placed on the unit. The...

ePost Start

ePost Start

A new and improved version of Emits start unit, with a built-in, bright LED that flashes when...

Emit control unit

Postenhet

Electronical controlunit sending its identity to an eCard when placed on the unit. The...

ePost with LED

ePost with LED

A new and improved version of Emits control units, with a built-in, bright LED that flashes when...

Emit Postenhet

Postenhet

Elektronisk postenhet som sender sin identitet til en løperbrikkebrikke når denne plasseres på...

Joker control unit

Joker Postenhet

The Joker-control unit is exactly the same as the regular control unit with two exceptions:...

ePost med diode

ePost med lysdiode

Ny, forbedret versjon av Emits postenhet, med lysdiode som blinker kraftig ved stempling....

Joker Postenhet

Joker Postenhet

Joker-postenhet er nøyaktig lik den vanlige postenheten, med to unntak:

- Postkoden kan...

ePost Start

ePost Start

Ny, forbedret versjon av Emits startenhet, med lysdiode som blinker kraftig hvitt ved stempling...

Løperbrikke, ver. 6

Ver.6 brikke

Ver.6 brikken er ny av året og har en innebygget lysdiode (led) som blinker i 5 sekunder ved...