• Bokmål
  • English
  • Svenska

Support: Orientering

Support, information and upgrades.

Emit has launched a new website with the latest information - and software/firmware updates -...

Advice for Event Organisers using the Emit Touch-Free system

This paper is intended to help the organiser use the Emit Touch-Free system effectively.

...

How to control the Emit EPT system

This paper is intended to equip a Controller with sufficient information to be able to check...

Emit eLink

eLink brukes til å motta og videresende data fra emiTag-brikker, til Emits Internett-server....

eScan brikkeleser

eScan er Emits nye brikkeleser, som leser alle typer løperbrikker og emiTag-brikker. Innholdet...

emiTag-brikke

Alle emiTag-brikker som har serienr lavere enn 3 731 640 skal byttes inn - eller bytte...

Emit TFP (Touch-Free Pro)

Emits nye Touch-Free Pro postenheter brukes til orientering, sprint-orientering, ski-orientering...

ECU brikkeleser

ECU1 brikkeleser brukes til avlesing av emiTag brikker; for å tømme den for innhold eller sjekke...